Geloof delen wereldwijd! In woorden en daden

Let op: Nieuw rekening nummer voor bijdrages aan de zending

Onze gemeente steunt Indonesië Mission I Verre Naasten, betrokken bij de Theologische Hogeschool SETIA: een grote theologische opleiding in Indonesië, met een hoofdvestiging in Jakarta en zo’n twintig nevenvestigingen verspreid over het hele land. Door het opleiden van enthousiaste evangelisten wil SETIA graag een opwekking realiseren in de bestaande kerken en ervoor zorgen dat het evangelie wordt verspreid door heel Indonesië!

Daarvoor vragen wij uw bijdrage. Hartelijk dank als u uw zendingsbijdrage al heeft overgemaakt. Mocht u het nog niet overgemaakt hebben, willen wij u vragen om dit alsnog te doen. Als gemeente van Steenwijk wordt gevraagd om €12500 in te zamelen via collecten en bijdrages. Daarom wordt er €40,- per inkomen gevraagd als jaarlijkse bijdrage en de collectes zijn daarnaast nog nodig om het bedrag aan te vullen. Overmaken kan ook maandelijks, dan komt dat neer op €3,35 per maand.

Let op! Het rekeningnummer is veranderd, van het voormalige SNS bank nummer is het nu :

 Nieuwe rekeningnummer:         NL48 RABO 0139039864

€40,- per inkomen                          t.n.v. Geref Kerk Vrijgemaakt

Voor de automatische betalingen: Giften die nog op het ‘oude’ rekeningnummer binnen komen, worden nog steeds goed ontvangen, maar wij vragen u om het rekeningnummer zo spoedig mogelijk te veranderen naar het nieuwe rekeningnummer.

Hartelijk dank. U steun is hard nodig!