Het woord vrijgemaakt verwijst naar een kerkscheuring in 1944. Deze gebeurtenis wordt de Vrijmaking genoemd. Meer informatie over de vrijmaking vindt u onder andere via wikipedia.

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt vormen een landelijk kerkverband waarin Jezus en de Bijbel centraal staan. De GKv is heeft zo’n 273 plaatselijke gemeenten.

In Nederland bestaat een verband van Gereformeerde Kerken op basis van de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse Catechismus (1563) en, iets later, de Dordtse Leerregels (uitspraken van de Synode van Dordrecht, gehouden in 1618-1619). Deze drie vormen samen de zogeheten drie formulieren van eenheid. Het zijn belijdenissen die vooral inzichten van Johannes Calvijn weerspiegelen.
Wat in deze drie formulieren van eenheid staat, bindt tot op vandaag de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt samen. Wat er ook méér te vertellen is op grond van de Bijbel, dit moet in ieder geval ook verteld worden. Daarom hebben we afgesproken dat niemand namens de kerken iets mag zeggen dat met deze drie belijdenissen in strijd komt.