Er valt heel veel te vertellen over wat wij geloven. Of misschien is het beter om te stellen: in Wie wij geloven. Onze naam ‘christenen’ verwijst naar de Persoon om wie het allemaal draait. Jezus Christus, de Zoon van God.

het kruis

Jezus leefde zo’n 2000 jaar geleden in Israel. Hij werd als mens geboren op aarde om zo een relatie te herstellen, de relatie tussen God en mensen. Die relatie was door de schuld van de mensen al eeuwenlang zwaar beschadigd. En herstellen vanaf onze kant was niet mogelijk. Daarvoor was de schade te groot. Zomaar doen alsof het allemaal wel weer goed zit was ook geen optie. Iemand moest de schuld wegnemen. Jezus heeft dat gedaan! Hij was de enige die het kon doen. Hij betaalde wat wij moesten betalen, en wat Hij daarmee verdiende gaf Hij vervolgens aan ons!

Als Iemand zoveel voor ons overheeft gehad, is het dan niet logisch dat wij dan nu met Hem en voor Hem willen leven?! God wil onze relatie met Hem herstellen. Daarmee wil Hij vandaag al beginnen. Omdat God de mensen heeft geschapen om een relatie met Hem te hebben, komen mensen ook pas echt tot hun recht in die relatie. Dat geloof delen we en het maakt ons tot een gemeenschap. Samen willen we leven in die herstelde relatie met God. Daarom komen we ook regelmatig bij elkaar in de kerk, en daarbuiten.

Waarom moest Jezus sterven dan? Omdat wij tegen God in opstand waren gekomen. Zonde is niet het simpel overtreden van een aantal regeltjes en wetjes. Zonde is dat we ons zelf boven God plaatsen. Dat we zelf baas over ons leven willen zijn. Dat is wat het zo erg maakt. Dat we boven Degene willen staan die ons heeft gemaakt.

En dan komt God met het evangelie! Het grote nieuws van zijn Zoon. God brandt van heiligheid. Geen zonde kan voor Hem bestaan… Maar God brand ook van liefde voor ons om ons weer bij Hem terug te brengen. Alleen uit genade. Er is niets dat we zelf kunnen doen om onze opstand goed te maken. Wij hopen dat u iets van onze verwondering en ontzag voor God begrijpt.

Als kerk hebben we een prachtige boodschap door te geven. Een boodschap van redding, van Gods goede zorg en van een leven na dit leven op een nieuwe aarde. Dat goede nieuws willen we delen! U kunt een mailtje sturen als u nader wilt kennismaken of meer wilt weten over onze gemeente. Daarvoor Klikt u hier.