De viering van het Heilig Avondmaal vindt plaats op de eerste zondag van de maand.

De geplande avondmaalsvieringen worden op twee verschillende manieren ingevuld: een zittende en een gaande viering.

In onderstaand schema vindt u de geplande vieringen:

5 januari 2020: in de morgendienst;

1 maart 2020: in morgen- en middagdienst;

10 mei 2020: in de morgendienst;

28 juni 2020: in morgen- en middagdienst;

6 september 2020: in de morgendienst;

1 november 2020: in morgen- en middagdienst;