Kerkdiensten

We komen elke zondag samen, normaal gesproken om halftien en om halfvijf. In de middagdiensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer.  

Bent u van plan als groep onze kerkdiensten te bezoeken? U bent van harte welkom, maar wilt u dan zo vriendelijk zijn de koster daar vooraf van in kennis te stellen? ( koster@steenwijk.gkv.nl )

Hieronder staat voor de komende weken per zondag aangegeven wanneer onze erediensten beginnen.

Wanneer het heilig avondmaal wordt gevierd, wijzigen de aanvangstijden. Een overzicht van de avondmaalsvieringen in 2014 vindt u hier.
Een leesdienst wil zeggen dat een lid van de kerkenraad de dienst leidt in plaats van een dominee.

Wilt u via internet een kerkdienst live volgen (alleen geluid) dan is dit mogelijk door hier te klikken.
Als u een eerdere dienst terug wilt horen dan kan dat voor de meest recente diensten via http://audioserver.nl/kerken. Wanneer u in het zoekvenster ‘gkv steenwijk’ tikt, dan wijst het zich verder vanzelf.
Line

16 November  (Kindermoment in de morgendienst)
09.30 uur ds. H. Jagersma, Hoogeveen
16.30 uur ds. K. Jonkman, CGK
collecte: Theologische Universiteit & Kerk

23 November
09.30 uur ds. H. Offereins, Steenwijk
16.30 uur ds. B. Beute, Nunspeet
collecte: Gevangenenzorg Nederland & Kerk

30 November
09.30 uur ds. H. Offereins, Steenwijk
16.30 uur ds. B. Beute, Nunspeet, Samen met CGK
collecte: Buitenlandse kerken & Kerk