Iedere zondag houden wij ’s morgens een kerkdienst¬†om halftien en ’s middags om halfvijf.

Bent u van plan als groep onze kerkdiensten te bezoeken? U bent van harte welkom, maar wilt u zo vriendelijk zijn de koster daar vooraf van in kennis te stellen? ( koster@steenwijk.gkv.nl )

Voor de kinderen van 0 t/m 4 is er oppas in peuterspeelzaal ’t Molentje (Onnadwarsstraat 2).

Voor de kinderen van groep 1 t/m 6 is er wisselend tijdens de ochtenddienst een Bijbelclub. De dominee vertelt welke groep er aan de beurt is . Voordat de kinderen daarheen gaan zingen we eerst een kinderlied. Kinderen van gasten zijn van harte welkom. Je mag als ouder best even meelopen om ze naar de ruimte van de Bijbelclub te brengen. Op avondmaalszondagen en in de zomervakantie is er geen Bijbelclub. Groep 7/8 heeft eens in de drie weken tijdens de middagdienst Bijbelclub.

Hieronder staat voor de komende weken per zondag aangegeven wanneer onze erediensten beginnen.

Wanneer het heilig avondmaal wordt gevierd, wijzigen de aanvangstijden. Een overzicht van de avondmaalsvieringen in 2017 vindt u hier.
Een leesdienst wil zeggen dat een lid van de kerkenraad de dienst leidt in plaats van een dominee.

Wilt u via internet een kerkdienst live volgen (alleen geluid) dan is dit mogelijk door hier te klikken.
Als u een eerdere dienst terug wilt horen dan kan dat voor de meest recente diensten via http://audioserver.nl/kerken. (zoeken op ¬†‘gkv steenwijk’)
Line

 

 

Zondag 5 februari
09.30 uur ds. P. Groen, Heerenveen
16.30 uur ds. H. Offereins

Zondag 12 februari
09.30 uur ds. H. Offereins
16.30 uur ds. R.M. Meijer, Meppel

Zondag 19 februari
09.30 uur ds. A. de Braak st. Jansklooster
16.30 uur ds. A. de Jager Zwolle

Zondag 26 februari
09.30 uur ds. H. Offereins
16.30 uur ds. T. Walewijn Lutten