Kerkdiensten

We komen elke zondag samen, normaal gesproken om halftien en om halfvijf. In de middagdiensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer.  Vanaf 1 januari 2015 worden alle middagdiensten gezamenlijk georganiseerd met de Christelijke Gereformeerde Kerk Steenwijk (www.cgk-steenwijk.nl)

Bent u van plan als groep onze kerkdiensten te bezoeken? U bent van harte welkom, maar wilt u dan zo vriendelijk zijn de koster daar vooraf van in kennis te stellen? ( koster@steenwijk.gkv.nl )

Hieronder staat voor de komende weken per zondag aangegeven wanneer onze erediensten beginnen.

Wanneer het heilig avondmaal wordt gevierd, wijzigen de aanvangstijden. Een overzicht van de avondmaalsvieringen in 2015 vindt u hier.
Een leesdienst wil zeggen dat een lid van de kerkenraad de dienst leidt in plaats van een dominee.

Wilt u via internet een kerkdienst live volgen (alleen geluid) dan is dit mogelijk door hier te klikken.
Als u een eerdere dienst terug wilt horen dan kan dat voor de meest recente diensten via http://audioserver.nl/kerken. Wanneer u in het zoekvenster ‘gkv steenwijk’ tikt, dan wijst het zich verder vanzelf.
Line

14 Juni
09.30 uur ds. H. Offereins
collecte:  Theologische Universiteit & Kerk
16.30 uur ds. K. Jonkman
collecte:  Evangelisatie & Kerk

21 Juni
09.30 uur ds. H. Offereins
collecte: 1e: Theologische Universiteit, 2e: Kerk
16.30 uur ds. A. de Braak, GKv Sintjansklooster
collecte: Theologische Universiteit & Kerk

28 Juni (Viering Heilig Avondmaal in de morgendiensten
09.00 uur ds. H. Offereins
11.00 uur ds. H. Offereins
collecte:  Zo’n Vakantie & Kerk & Diaconie (HA)
16.30 uur student Chr. Kanis, Kampen
collecte:  Zo’n Vakantie & Kerk

5 Juli (Kindermoment)
09.30 uur ds. Z.J.C. van Harten, Wezep
collecte:  St. Schuilplaats & Kerk
16.30 uur ds. K. Jonkman
collecte:  St. Schuilplaats & Kerk