Kerkdiensten

We komen elke zondag samen, normaal gesproken om halftien en om halfvijf. In de middagdiensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer.  Sinds 1 januari 2015 worden alle middagdiensten gezamenlijk georganiseerd met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Steenwijk (www.cgk-steenwijk.nl) 

Bent u van plan als groep onze kerkdiensten te bezoeken? U bent van harte welkom, maar wilt u zo vriendelijk zijn de koster daar vooraf van in kennis te stellen? ( koster@steenwijk.gkv.nl )

Hieronder staat voor de komende weken per zondag aangegeven wanneer onze erediensten beginnen.

Wanneer het heilig avondmaal wordt gevierd, wijzigen de aanvangstijden. Een overzicht van de avondmaalsvieringen in 2015 vindt u hier.
Een leesdienst wil zeggen dat een lid van de kerkenraad de dienst leidt in plaats van een dominee.

Wilt u via internet een kerkdienst live volgen (alleen geluid) dan is dit mogelijk door hier te klikken.
Als u een eerdere dienst terug wilt horen dan kan dat voor de meest recente diensten via http://audioserver.nl/kerken. (zoeken op  ’gkv steenwijk’)
Line

09 Augustus
09.30 uur ds. H. Offereins
collecte:  1e: Praktijkcentrum Dienstverlening, 2e: Kerk
16.30 uur ds. P. Colijn, Leeuwarden
collecte:  1e: Praktijkcentrum Dienstverlening, 2e: Kerk

16 Augustus
09.30 uur ds. H. Offereins
collecte:  Theologische Universiteit Kampen, 2e: Kerk
16.30 uur ds. P.L. Storm, Vroomshoop
collecte:  1e: Theologische Universiteit Kampen , 2e: Kerk

23 Augustus
09.30 uur ds. A.J. Haak, Emmeloord
collecte:  1e: Zending, 2e: Kerk
16.30 uur ds. H. Offereins
collecte:  1e: Diaconie, 2e: Kerk

30 Augustus
09.30 uur ds. H. Offereins
collecte:  1e: St. Kuria, 2e: Kerk
16.30 uur ds. K. Jonkman
collecte:  1e: St. Kuria, 2e: Kerk

06 September Viering Heilig Avondmaal(1 ochtenddienst:  gaande viering)                                    

09.30 uur ds. H. Offereins                                                                              collecte:  1e: Evangelisatie, 2e: Kerk, H.A.: Diaconie                               16.30 uur ds. K. Jonkman                                                                               collecte:  1e: Evangelisatie, 2e: Kerk