Kerkdiensten

We komen elke zondag samen, normaal gesproken om halftien en om halfvijf. In de middagdiensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer.  Sinds 1 januari 2015 worden alle middagdiensten gezamenlijk georganiseerd met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Steenwijk (www.cgk-steenwijk.nl) 

Bent u van plan als groep onze kerkdiensten te bezoeken? U bent van harte welkom, maar wilt u zo vriendelijk zijn de koster daar vooraf van in kennis te stellen? ( koster@steenwijk.gkv.nl )

Hieronder staat voor de komende weken per zondag aangegeven wanneer onze erediensten beginnen.

Wanneer het heilig avondmaal wordt gevierd, wijzigen de aanvangstijden. Een overzicht van de avondmaalsvieringen in 2015 vindt u hier.
Een leesdienst wil zeggen dat een lid van de kerkenraad de dienst leidt in plaats van een dominee.

Wilt u via internet een kerkdienst live volgen (alleen geluid) dan is dit mogelijk door hier te klikken.
Als u een eerdere dienst terug wilt horen dan kan dat voor de meest recente diensten via http://audioserver.nl/kerken. (zoeken op  ’gkv steenwijk’)
Line

04 November Dankdag

19.30 uur ds. H. Offereins
collecte: Voedselbank Steenwijkerland

08 November

09.30 uur ds. H. Offereins Kindermoment
Collecte: 1e: Diaconie, 2e: Kerk
16.30 uur ds. M.O. ten Brink, GKv ‘t Harde
Collecte: 1e: Kerk en Israël (CGK), 2e: Kerk

15 November

09.30 uur ds. H. Offereins Kindermoment
Collecte: 1e: Theologische Universiteit Kampen, 2e: Kerk
16.30 uur ds. P. van den Berg, GKv Staphorst
Collecte: 1e: TU Kampen (GKv), 2e: Kerk

22 November

09.30 uur ds. H. Offereins
Collecte: 1e: Diaconie, 2e: Kerk
16.30 uur ds. G. Huisman, CGK Emmen
Collecte: 1e: Diaconie (GKv), 2e: Kerk

29 November

09.30 uur ds. K.P.A. Moedt
Collecte: 1e: Buitenlandse Kerken, 2e: Kerk
16.30 uur prof. dr. H.J. Selderhuis, CGK Hasselt
Collecte: 1e: TU Apeldoorn (CGK), 2e: Kerk