We komen elke zondag samen, normaal gesproken om halftien en om halfvijf. In de middagdiensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer.  Sinds 1 januari 2015 worden alle middagdiensten gezamenlijk georganiseerd met de Christelijke Gereformeerde Kerk in Steenwijk (www.cgk-steenwijk.nl

Bent u van plan als groep onze kerkdiensten te bezoeken? U bent van harte welkom, maar wilt u zo vriendelijk zijn de koster daar vooraf van in kennis te stellen? ( koster@steenwijk.gkv.nl )

Hieronder staat voor de komende weken per zondag aangegeven wanneer onze erediensten beginnen.

Wanneer het heilig avondmaal wordt gevierd, wijzigen de aanvangstijden. Een overzicht van de avondmaalsvieringen in 2016 vindt u hier.
Een leesdienst wil zeggen dat een lid van de kerkenraad de dienst leidt in plaats van een dominee.

Wilt u via internet een kerkdienst live volgen (alleen geluid) dan is dit mogelijk door hier te klikken.
Als u een eerdere dienst terug wilt horen dan kan dat voor de meest recente diensten via http://audioserver.nl/kerken. (zoeken op  ‘gkv steenwijk’)
Line

 

Zondag  28 augustus
09.30 uur ds. J.B.K. de Vries (Balkbrug)
16.30 uur ds. A. Hakvoort (CGK) (Kampen)

Zondag  04 september (Startzondag gemeenteproject)
10.30 uur ds. H. Offereins (viering H.A.)
14.00 uur ds. H. Offereins

Zondag  11 september
09.30 uur ds. H.Offereins
16.30 uur ds. H.Offereins

Zondag  18 september
09.30 uur ds. H.Offereins
16.30 uur ds. L.E.Leeftink (Assen-Peelo)

Zondag  25 september
09.30 uur ds. H.Offereins
16.30 uur ds. H.Offereins