Kerkdiensten

We komen elke zondag samen, normaal gesproken om halftien en om halfvijf. In de middagdiensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer.  

Hieronder staat voor de komende weken per zondag aangegeven wanneer onze erediensten beginnen.

Wanneer het heilig avondmaal wordt gevierd, wijzigen de aanvangstijden. Een overzicht van de avondmaalsvieringen in 2014 vindt u hier.
Een leesdienst wil zeggen dat een lid van de kerkenraad de dienst leidt in plaats van een dominee.

Wilt u via internet een kerkdienst live volgen (alleen geluid) dan is dit mogelijk door hier te klikken.
Als u een eerdere dienst terug wilt horen dan kan dat voor de meest recente diensten via http://audioserver.nl/kerken. Wanneer u in het zoekvenster ‘gkv steenwijk’ tikt, dan wijst het zich verder vanzelf.
Line

29 Juni (Viering Heilig Avondmaal in de ochtend dienst)
09.00 uur ds. H. Offereins, Steenwijk (wijk 1 t/m 5)
11.00 uur ds. H. Offereins, Steenwijk (wijk 6 t/m10)
16.30 uur ds. H. Offereins, Steenwijk (samen met CGK)
collecte: Doelcollecte: Zo’n Vakanties/ Diaconie (HA)

06 juli
09.30 uur ds. H. Offereins, Steenwijk
17.00 uur ds. K. Jonkman, CGK Steenwijk (samen met CGK)
collecte: Hulpbehoevende TU studenten

13 juli (Kindermoment)
09.30 uur ds. H. Offereins, Steenwijk
17.00 uur drs. J.L. Beuving, Staphorst (Samen met CGK)
collecte: Diaconie

20 juli
09.30 uur Preek lezen, Steenwijk
17.00 uur ds. K. Jonkman, CGK Steenwijk (samen met CGK)
collecte: Theologische Universiteit

27 juli
09.30 uur Preek lezen, Steenwijk
17.00 uur ds. J. v/d Weterin, Steenwijk (samen met CGK)
collecte: Doelcollecte, CFA Schoolgeld