Kerkdiensten

We komen elke zondag samen, normaal gesproken om halftien en om halfvijf. In de middagdiensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer.  

Bent u van plan als groep onze kerkdiensten te bezoeken? U bent van harte welkom, maar wilt u dan zo vriendelijk zijn de koster daar vooraf van in kennis te stellen? ( koster@steenwijk.gkv.nl )

Hieronder staat voor de komende weken per zondag aangegeven wanneer onze erediensten beginnen.

Wanneer het heilig avondmaal wordt gevierd, wijzigen de aanvangstijden. Een overzicht van de avondmaalsvieringen in 2014 vindt u hier.
Een leesdienst wil zeggen dat een lid van de kerkenraad de dienst leidt in plaats van een dominee.

Wilt u via internet een kerkdienst live volgen (alleen geluid) dan is dit mogelijk door hier te klikken.
Als u een eerdere dienst terug wilt horen dan kan dat voor de meest recente diensten via http://audioserver.nl/kerken. Wanneer u in het zoekvenster ‘gkv steenwijk’ tikt, dan wijst het zich verder vanzelf.
Line

14 December
09.30 uur ds. H. Offereins
16.30 uur ds. K. Jonkman, CGK
collecte: Theologische Universiteit & Kerk

21 December
09.30 uur Prof. C.J. de Ruijter, Kampen
16.30 uur ds. J. Janssen, Zwolle
collecte: Diaconie & Kerk

25 December Kerst
09.30 uur ds. H. Offereins, Steenwijk
16.00 uur Kinderkerstfeest, Samen met CGK
collecte: Woord en daad & Kerk

28 December (Kindermoment in de morgendienst)
09.30 uur ds. H. Offereins
16.30 uur drs. B. Graaf, CGK Nunspeet, Samen met CGK
collecte: Zending & Kerk

31 December
19.30 uur ds. H. Offereins, Samen met CGK
collecte: Open Doors