Kerkdiensten

We komen elke zondag samen, normaal gesproken om halftien en om halfvijf. In de middagdiensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer.  Vanaf 1 januari 2015 worden alle middagdiensten gezamenlijk georganiseerd met de Christelijke Gereformeerde Kerk Steenwijk (www.cgk-steenwijk.nl)

Bent u van plan als groep onze kerkdiensten te bezoeken? U bent van harte welkom, maar wilt u dan zo vriendelijk zijn de koster daar vooraf van in kennis te stellen? ( koster@steenwijk.gkv.nl )

Hieronder staat voor de komende weken per zondag aangegeven wanneer onze erediensten beginnen.

Wanneer het heilig avondmaal wordt gevierd, wijzigen de aanvangstijden. Een overzicht van de avondmaalsvieringen in 2015 vindt u hier.
Een leesdienst wil zeggen dat een lid van de kerkenraad de dienst leidt in plaats van een dominee.

Wilt u via internet een kerkdienst live volgen (alleen geluid) dan is dit mogelijk door hier te klikken.
Als u een eerdere dienst terug wilt horen dan kan dat voor de meest recente diensten via http://audioserver.nl/kerken. Wanneer u in het zoekvenster ‘gkv steenwijk’ tikt, dan wijst het zich verder vanzelf.
Line

5 Juli (Kindermoment)
09.30 uur ds. Z.J.C. van Harten, Wezep
collecte:  St. Schuilplaats & Kerk
16.30 uur ds. K. Jonkman
collecte:  St. Schuilplaats & Kerk

12 Juli
09.30 uur kand. M. van der Welle, Kampen
collecte:  1e: St. Diaconie, 2e: Kerk
16.30 uur ds. K. Jonkman
collecte:  1e: Kerk en Israël, 2e: Kerk

19 Juli (Kindermoment)
09.30 uur ds. K.P.A. Moedt, Steenwijk
collecte:  1e: Theologische Universiteit Kampen, 2e: Kerk
16.30 uur ds. T. Wendt, Ommen
collecte:  1e: Theologische Universiteit Kampen, 2e: Kerk

26 Juli
09.30 uur ds. C. van Dijk, Ommen
collecte:  1e: Zending, 2e: Kerk
16.30 uur ds. J. van de Wetering, Steenwijk
collecte:  1e: Zending, 2e: Kerk

02 Augustus
09.30 uur ds. H. Offereins
collecte:  1e: Diaconie, 2e: Kerk
16.30 uur dr. D.J. Steensma, Veenwouden
collecte:  1e: Theologische Universiteit Amersfoort, 2e: Kerk

09 Augustus
09.30 uur ds. H. Offereins
collecte:  1e: Praktijkcentrum Dienstverlening, 2e: Kerk
16.30 uur ds. P. Colijn, Leeuwarden
collecte:  1e: Praktijkcentrum Dienstverlening, 2e: Kerk