Kerkdiensten

We komen elke zondag samen, normaal gesproken om halftien en om halfvijf. In de middagdiensten wordt er gebruik gemaakt van een beamer.  Vanaf 1 januari 2015 worden alle middagdiensten gezamenlijk georganiseerd met de Christelijke Gereformeerde Kerk Steenwijk (www.cgk-steenwijk.nl)

Bent u van plan als groep onze kerkdiensten te bezoeken? U bent van harte welkom, maar wilt u dan zo vriendelijk zijn de koster daar vooraf van in kennis te stellen? ( koster@steenwijk.gkv.nl )

Hieronder staat voor de komende weken per zondag aangegeven wanneer onze erediensten beginnen.

Wanneer het heilig avondmaal wordt gevierd, wijzigen de aanvangstijden. Een overzicht van de avondmaalsvieringen in 2015 vindt u hier.
Een leesdienst wil zeggen dat een lid van de kerkenraad de dienst leidt in plaats van een dominee.

Wilt u via internet een kerkdienst live volgen (alleen geluid) dan is dit mogelijk door hier te klikken.
Als u een eerdere dienst terug wilt horen dan kan dat voor de meest recente diensten via http://audioserver.nl/kerken. Wanneer u in het zoekvenster ‘gkv steenwijk’ tikt, dan wijst het zich verder vanzelf.
Line

08 Maart
09.30 uur ds. J. v/d Wetering
16.30 uur ds. P. v/d Berg, Staphorst
collecte: buitenlandse kerken & Kerk

11 Maart (Biddag)
19.30 uur ds. K. Jonkman, CGK
collecte: Tear

15 Maart
09.30 uur ds. H. Offereins
16.30 uur ds. J.J. Lof, CGK Meppels
collecte: zending & Kerk

22 Maart (Kindermoment)
09.30 uur ds. H. Offereins
16.30 uur ds. K. Jonkman
collecte: gemeente opbouw & Kerk

29 Maart
09.30 uur ds. K.P.A. Moedt
16.30 uur ds. A.J. Haak, Emmeloord
collecte: Diaconie & Kerk

02 April (Witte Donderdag, Viering Heilig Avondmaal)
19.30 uur ds. K. Jonkman
collecte: /

 03 April (Goede Vrijdag)
19.30 uur ds. K. Jonkman
collecte: Praktijkcentrum Dienstverlening

05 April (Pasen) (Kindermoment)
09.30 uur ds. H. Offereins
16.30 uur ds. P. v/d Berg, Staphorst
collecte: Diaconie & Kerk